Ginkozahrady.cz

Trávník

Založení trávníku Je jednou z hlavních součástí každé zahrady. Pro dosažení dokonalého vzhledu trávníku je nezbytné jeho správné založení a volba vhodné travní směsi vzhledem k typu půdy a dalším podmínkám lokality. Travní plocha funguje v zahradě jako médium propojující všechny její prvky do harmonického celku. Perfektní vzhled trávníku lze docílit pravidelnou odbornou péčí, která je rozprostřena prakticky do celého kalendářního roku.

Rádi bychom Vám nabídli komplexní služby spojené s péčí o travní plochy.

(nezávazně  poptat)

 

Založení trávníku

Založení trávníku Travní plochy lze v praxi založit dvěma způsoby, osetím nebo pokládkou travního koberce. Každá z těchto variant má své výhody i nevýhody.

 Osetím Ideálním obdobím pro zakládání setých trávníků je jaro. Na předem připravené a odplevelené plochy pečlivě rozesejeme vhodně zvolenou travní směs, poté plochu zaválíme a důkladně zalijeme. V prvních dnech až týdnech je nezbytné dodávat oseté půdě optimální množství vláhy, aby čerstvě vyklíčená semínka nezaschla. Tuto činnost za Vás spolehlivě obstará automatický závlahový systém, který při správném vyprojektování a montáži ideálně rozprostře závlahovou dávku bez zbytečného plýtvání.

 Mezi výhody setého trávníku patří především pořizovací cena, jež je výrazně nižší než u ceny travního koberce. Nevýhodou je doba vzrůstu trav, která trvá přibližně jeden měsíc a v rámci níž je travní plocha zcela nepochozí. Během této doby je navíc trávník vystaven riziku náletu plevelných rostlin.

 Položením travního koberce Tento způsob je ideální v případě, kdy travní plochy potřebujeme založit rychleji. Vzhledem k tomu, že travní koberce jsou předpěstované a jejich stáří se pohybuje okolo jednoho roku, působí ihned po pokládce velice dobře. Travní koberce klademe těsně vedle sebe na předem připravenou plochu. Po dokončení pokládky plochu dostatečně uválíme a zalijeme, stejně jako u trávníků založených výsevem. Správnou zálivku i zde zajistí závlahový systém.

 Mezi výhody travního koberce patří rychlost pokládky, okamžitý estetický účinek a snadná údržba. Díky předpěstování neobsahuje travní koberec plevelné rostliny a zahoustnutí probíhá rychleji než u setého trávníku. Trávník je prakticky ihned pochozí, ale výrazné zatížení doporučujeme cca po 14 dnech, kdy plně zakoření. Nevýhodou oproti setému trávníku je vyšší pořizovací cena.

(nezávazně poptat)

 

Sekání

Sekání trávy Sekání patří mezi důležité činnosti v péči o trávník. Zde je nejlepší řídit se aktuálním počasím. V suchých dnech trávník sečeme mnohem méně, aby nezaschl, a naopak. Se sekáním začínáme obvykle začátkem března a pokračujeme přibližně až do konce listopadu. Ovšem i zde platí pravidlo přizpůsobit práci stavu počasí.

Sekání trávy

 Při údržbě travních ploch naše firma používá sekačky a křovinořezy předních výrobců v oboru, kdy jejich vynikající kvalita a ergonomie zaručuje dlouhou životnost při každodenním provozu. Naši zahradní techniku udržujeme v bezvadném stavu, pravidelně ji kontrolujeme a ostříme plochy nožů rotačních sekaček. Dobře nabroušené nože nezpůsobují tak velké roztřepení konců travního porostu.

 Sekáme na všech travnatých plochách do sklonu 35°, od komunálních porostů až po soukromé zahrady.

(nezávazně poptat)

 

Vertikutace

 Další podstatnou činností v péči o travní plochy je vertikutace (tj. prořezání travního drnu za účelem provzdušnění), ta je nezbytná pro zdravý vzhled a přirozený růst trávníku. Provádíme ji zpravidla jednou až dvakrát za sezónu podle stáří a stavu travních ploch.

 Nejvhodnější doba pro vertikutaci je brzy zjara nebo na podzim. Při této činnosti dochází k prořezání travního drnu do hloubky 4─6cm, tím dojde k uvolnění travní plsti. Prořezáním a vyhrabáním odumřelých částí trávníku docílíme celkového provzdušnění. Následně provedeme hnojení takto ošetřené plochy. Tím nastartujeme zejména na jaře zdravý růst odnoží trav a na podzim posílíme trávník před nepříznivými vlivy zimního počasí.

(nezávazně poptat)

 

Hnojení

 Hnojení travních ploch je nedílnou součástí pravidelné péče o trávník. Pro perfektní vzhled trávníku je nutné provádět hnojení minimálně třikrát ročně, a to v následujících obdobích roku:

- na jaře startovacím hnojivem s převahou dusíku

- v létě vícesložkovým, dlouhodobě rozpustným hnojivem

- na podzim přezimovacím hnojivem s dostatkem draslíku

 Dusík podporuje růst a odnožování trav. Pro rozvoj kořenového systému je důležitý dostatek fosforu. Draslík zvyšuje odolnost travního drnu před nepříznivými projevy počasí jako je sucho nebo mráz a chrání jej před chorobami (např. plíseň sněžná či paluška travní).

 Aplikaci hnojiva na travnaté plochy provádíme pomocí rozmetadla, které zajišťuje rovnoměrné rozprostření hnojiva, a nedochází tak k poničení udržované plochy.

(nezávazně poptat)

 

Chemické odplevelení

 Odplevelení trávníku se provádí zejména pro dosažení jednotného vzhledu travnaté plochy. Pro odstranění jednoletých plevelů stačí trávník pravidelně kosit. U vytrvalých plevelů je nutné sáhnout po chemickém přípravku.

 Pro tento účel existují selektivní herbicidy, které při opakované aplikaci dokážou trávník zbavit všech nežádoucích rostlin. V případě používání těchto látek je nezbytné dodržet správnou koncentraci přípravku, aby nedošlo k poškození travnaté plochy.

(nezávazně poptat)