Ginkozahrady.cz

Návrh zahrady

Návrh a realizace

Stále větší důraz dnes klademe na užitnou hodnotu zahrad, a to nejen u nových projektů, ale i u revitalizace zahrad starých. Proto je důležité vhodně zvolit kompozici a umístění prvků v zahradě nejen ke světovým stranám, ale i z hlediska funkčnosti prostoru zahrady, která bezprostředně navazuje na prostor domu a stává se tak jeho součástí.

 Návrh zahradyMožností jak zahradu koncipovat je mnoho, vždy ale vycházíme z tvaru a svažitosti pozemku. Snažíme se o vytvoření zahrady, která bude nejenom krásně vypadat, ale zároveň bude nenáročná na údržbu. Aby mohla svým budoucím majitelům dobře sloužit k odpočinku a relaxaci. Při tvoření návrhu spolupracujeme se zahradním architektem.

 

Návrh

Návrh zahradyPřed přípravou samotného návrhu přijedeme na místo realizace, kde pozorně vyslechneme Vaši představu o vzhledu zahrady a jejím plánovaném využití. Pozemek zaměříme a navrhneme vhodné dřeviny, rostliny, travní směs či závlahový systém, případně různé zahradní prvky jako jsou chodníčky, jezírka, potůčky, štěrkové lóže, zídky a další. Poté ve spolupráci s architektem vypracujeme hrubý návrh, který obsahuje několik variant řešení prostoru. Společně s Vámi pak konzultujeme různé dílčí možnosti jednotlivých variant a následně Vámi vybraný návrh rozpracujeme.

Návrhy poskytujeme formou půdorysu. Ke zvolenému řešení vypracujeme finální projekt s náhledy 3D vizualizací a kompletní rozpočet díla.

(nezávazně  poptat)

 

! Pozor, při realizaci zahrady získáte 60% slevu

na celý projekt !

 

Realizace

Návrh zahradySamotná realizace následuje po předání projektové dokumentace a podpisu smlouvy o dílo, kdy je také dohodnut termín zahájení prací. Touto dobou jsou již dokončeny všechny přípravné práce tak, aby nebránily v samotné realizaci zahrady. Patří sem například dostatečně dimenzovaný zdroj vody pro automatický závlahový systém apod.

 Samotnou realizaci lze orientačně rozdělit do tří fází:

 V první fázi začínáme s hrubou modelací terénu, pod touto činností si lze představit např. odtěžení nevhodné zeminy a následné rozprostření nového úrodného substrátu. Pak zde modelujeme terénní prvky jako kopečky, potůčky, jezírka a navážíme solitérní kameny, které usadíme na místo dle projektu. Nakonec vyhloubíme rýhy, do nichž vložíme závlahový systém, který osadíme tryskami a postřikovači.

 V další fázi přichází na řadu jemná modelace. Při této činnosti dokončíme veškeré prvky jako např. jezírka, potůčky, zídky či chodníčky. Již položený závlahový systém zavážíme substrátem, zároveň však musíme usadit trysky a postřikovače do potřebné výšky. Veškeré plochy pak připravíme na výsadbu.

 V konečné fázi realizace sázíme rostliny a stromy na určená místa podle projektu. Osejeme travní plochy, případně klademe travní koberce, vše pak důkladně zalejeme. V této fázi jsou zprovozněny potůčky, napuštěna jezírka a nastaven závlahový systém. Při spuštění systému jsou pak zkontrolovány výseče trysek a postřikovačů, které jsou v případě potřeby dosměrovány.

Po závěrečné kontrole provedení díla je dílo předáno zákazníkovi k užívání.

(nezávazně  poptat)