Ginkozahrady.cz

Výsadba

Výsatba keřůPři výsadbě stromů a keřů provádíme vždy 100% výměnu půdy, aby měl kořenový systém ideální podmínky pro zakořenění. Do vyhloubené jámy vložíme strom či keř, usadíme jej tak, aby jeho svislá osa svírala s vodorovnou pravý úhel. Poté uvolníme bal kořenového systému a rozprostřeme jej na dno jámy. Následně upravíme korunu a v případě stromu provedeme ukotvení třemi kůly v horní části spojenými latí, nebo jiným vhodným technologickým postupem. Po skončení výsadby provedeme zálivku a úpravu okolí výsadbové jámy.

 Pro rychlejší zakořenění a ideální růst používáme dlouhodobě rozpustné hnojivo. Během růstu je také možné provádět občasné přihnojování, abychom zajistili nejlepší podmínky pro vývoj rostliny.

(nezávazně  poptat)

 

Výchovný a tvarovací řez

Řez stromu Okrasné stromy a keře mají významné místo v každé zahradě i parku. Potřebují zvláštní péči, nikdy však nejsou nutné drastické zásahy. Při řezu je nutno mít na paměti několik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že je takový řez nevratný, je zapotřebí také dostatek zkušeností. Jen tak lze dosáhnout přirozeného tvaru koruny a zdravého růstu.

 Výchovný řez Je to nejčastější zásah, který provádíme; můžeme sem také zařadit řez po výsadbě či řez udržovací. Řezem odstraňujeme nevhodné větve, které se kříží, rostou souběžně nebo do koruny. Při řezu se musí dbát na specifika jednotlivých taxonů, aby dosažený efekt převyšoval míru poškození. Provádí se převážně v době vegetačního klidu.

 Tvarovací řez Provádíme jej v průběhu celého vegetačního období tak, aby bylo dosaženo reprezentativního vzhledu a ideálního či cíleného tvaru živého plotu nebo solitéru. Pro udržení žádoucího tvaru je zapotřebí řez během vegetačního období několikrát opakovat.

 Průmyslové zmlazení Tato činnost je využívána hlavně ve velkých areálech či na okraji komunikací a jiných venkovních prostor, kde byla po dlouhou dobu zanedbána údržba zeleně. Vegetace tak postupně nastolila cestu nekontrolovatelného bujení, v němž dominují zejména invazivní plevelné druhy, které často úplně pohltí původní druh. Po průmyslovém zmlazení dojde k pročištění a celkové revitalizaci porostů.

(nezávazně  poptat)

 

! Při prořezu stromů požíváme dielektrické teleskopy, které jsou určeny pro práce pod napětím do 36 kV bez omezení - tj. i za deště, sněžení či mlhy !

 

Mulčování výsadeb

Mulčování Pod pojmem mulčování výsadeb si představujeme zakrývání půdy kolem keřových skupin a stromů v oblasti kořenových míst vrstvou mulčovací kůry. Tato činnost je pro rostliny důležitá zejména pro zabránění odpařování zálivkové vody. Také nám usnadní následné pletí závlahových mís stromů a skupin keřů. Při mulčování dřevin používáme drcenou borku, tj. směs kůry smrku a borovice nebo modřínu. Mulč je dobré pravidelně doplňovat tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu.

 Mulčovací kůru neboli borku je možné připravit mimo klasického odstínu i v několika dalších barvách jako je červenohnědá, světlehnědá, žlutá či zelená, která se máčí v ekologických barvivech. Barvy jsou stálé a odolné vůči povětrnostním vlivům. Je třeba upozornit, že cena barvené borky je podstatně vyšší než cena borky přírodní.

(nezávazně  poptat)

 

Hnojení a chemické postřiky

Hnojení

 K hnojení stromů a keřů používáme dlouhodobě rozpustné hnojivo s obsahem močovino-formaldehydového kondenzátu (ureaformu) a draselnohořečnatých fosforečnanů. Hnojiva odebíráme od renomovaného českého výrobce, který patří v této oblasti mezi leadery na trhu.

Chemické postřiky

Postřik V péči o dřeviny hrají chemické postřiky podstatnou roli, především pro zajištění zdravého a bezproblémového růstu. V dnešní době již existují kvalitní produkty od renomovaných výrobců, kteří se vývojem chemických postřiků dlouhodobě zabývají. Jejich výrobky už nezatěžují životní prostředí tak, jak tomu bylo v minulosti.

 Obzvláště v podzimním období jsou dřeviny náchylné k houbovým chorobám, naopak na jaře jsou napadány různými živočišnými druhy. Ale je třeba zmínit, že zdravý strom či rostlina si často poradí sama bez pomoci chemických postřiků.

Pokud se Vám ale nedaří škůdce či houby přirozenou cestou zneškodnit, naše firma Vám zajistí tyto typy postřiků:

Insekticidní tento typ postřiků se používá proti všem živočišným druhům a také proti jejich larvám.

Fungicidní působí proti houbovým chorobám; při správném použití má navíc preventivní účinek.

 Při postřiku dřevin používáme jen prověřené značky chemických postřiků a aplikátory značky SOLO. Stejně tak jako u všech ostatních typů postřiků je i zde nutné pro zajištění maximálního efektu dodržovat správnou koncentraci používaných látek. Proto musíme brát zřetel na základní pravidla bezpečného nakládání s nebezpečnými a zdraví ohrožujícími látkami. Z těchto důvodů smějí chemické postřiky provádět jen ti zaměstnanci, kteří jsou v této oblasti speciálně vyškoleni. Najdete je i v naší firmě.

(nezávazně  poptat)

 

Likvidace

Kácení stromů

Zajišťujeme likvidaci ruderálních porostů a stromů. Kácení stromů provádíme ze země pomocí plošiny a v případě nutnosti lanovou technikou. V případě kmenů a silných větví je možné zajistit nařezání, případně naštípání materiálu v areálu probíhajících prací a jeho uskladnění na určeném místě. Provádíme také likvidaci pařezů a to do hloubky 25─30 cm pod úroveň terénu. Veškerý odstraněný rostlinný materiál bezezbytku zpracujeme štěpkováním a následně jej zkompostujeme.

Na přání zákazníka je Kácení stromůmožné tuto štěpku místo zpracování na kompost využít jako mulč u stávajících výsadeb.

(nezávazně  poptat)

                                                                                                            Kácení stromu